Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy w Łodzi

poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Statystyczno-Dewizowym

(umowa na zastępstwo)


 

 

 

 

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • realizacja obowiązków wynikających z ustawy Prawo dewizowe oraz ustawy
  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym m. in. kontrola spółek i kantorów,
 • realizacja zadań w zakresie tematyki związanej z opracowaniem sprawozdawczości
  do bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej,
 • współudział w prowadzeniu badań ankietowych, w tym m.in. przedsiębiorstw w ramach badania koniunktury sektora przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w ramach badań lokalnego rynku pracy i rynku nieruchomości,
 • wsparcie przy organizacji konferencji i spotkań z respondentami badań ankietowych NBP,
 • współudział przy realizacji zadań z zakresu promocji i edukacji dotyczącej roli i zadań NBP.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe lub końcowy etap studiów (preferowane kierunki ekonomiczne).

Wymagania pożądane:

 • wiedza i doświadczenie zawodowe z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa,
 • umiejętność pracy z obowiązującymi procedurami i przepisami,
 • umiejętność analitycznego myślenia i precyzyjnego formułowania wniosków w formie pisemnej,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • samodzielność, sumienność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • biegła znajomość pakietu MS Office.

Mile widziane:

 • doświadczenie w korzystaniu z programów ekonometrycznych/statystycznych,
 • znajomość języka angielskiego,
 • prawo jazdy kat. B.
APLIKUJ TERAZ