Urząd Statystyczny w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz statystyk
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 57006

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy, lekka, z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna, wymagająca szczególnej koncentracji. Opracowywanie dokumentów, prace analityczno-koncepcyjne i biurowo-kancelaryjne. Użytkowanie sprzętu biurowego w tym komputera i monitora ekranowego ponad 4 godz. dziennie. Praca wewnątrz pomieszczenia; sporadyczne reprezentowanie Urzędu poza siedzibą - udział w seminariach, warsztatach i konferencjach naukowych, wyjazdy służbowe.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Stanowisko pracy znajduje się w 5-kondygnacyjnym budynku administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego 27/29 w Poznaniu. Budynek stanowi obiekt administracji publicznej. W obrębie wszystkich kondygnacji znajdują się pomieszczenia biurowe, sanitarne, socjalne i pomocnicze. W obiekcie wydzielone są strefy ograniczonego dostępu. Pod względem organizacyjno-technicznym i użytkowym budynek jest w pełni dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • prowadzenie opracowań i analiz statystycznych dot. statystyki miejskiej w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych użytkowników krajowych i zagranicznych
 • prowadzenie podstawowych prac projektowo-programistycznych w zakresie statystyki miejskiej
 • współpraca z departamentami GUS, urzędami statystycznymi i komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie statystyki miejskiej
 • uczestnictwo we współpracy międzynarodowej w dziedzinie statystyki miejskiej
 • współpraca przy przygotowywaniu danych niezbędnych do realizacji zleceń zewnętrznych związanych z udostępnianiem informacji
 • rozpoznawanie źródeł danych w celu zwiększenia zakresu tematycznego i szczegółowości danych o miastach oraz polepszenia ich jakości

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • podstawowa znajomość metod statystycznych
 • podstawowa znajomość pakietów statystycznych SAS lub R
 • umiejętność argumentowania
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • współpraca
 • komunikacja interpersonalna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość programu badań statystycznych statystyki publicznej
 • znajomość narzędzi GIS
 • myślenie analityczne
 • kreatywność
APLIKUJ TERAZ